toern2007-Crew
           
Heinz Ebner (Skipper) eMail Romed Giner eMail
Josef Gostner eMail Franz Hausberger eMail
Erich Huf eMail Helmut Kolp eMail
Kurt Krenn (Skipper) eMail Bernhard Tausch (Skipper) eMail
Romed Unsinn (Skipper) eMail